עדן אוריוןראש תחום מולטימידה והקמת אתרים באגף מיחשוב באוניברסיטת חיפה.

עובד עם ג'ומלה כשש שנים והקים למעלה מ-200 אתרים במסגרת אוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.

מייסד אתר הקורס המקוון ללימודי ג'ומלה (בחינם) http://edenorion.com/joomla_course